دانشمند‌ان کاغذ مولکولی تولید کردند !؟

نانو ساختارهای دو بعدی ورقه ای شکل به طور معمول در سیستم‌های بیولوژیک مثل غشاهای سلولی استفاده می‌شوند و خواص منحصر به فرد آنها با الهام از موادی مثل گرافن تولید می‌شوند.

اکنون دانشمند‌ان برکلی بزرگترین بلور پلیمری دو بعدی را که در آب خود را مونتاژ می‌کنند، ابداع کرده‌اند. هر ورقه فقط دو مولکول ضخامت دارد و فضایی معادل صدها میکرومترمربع را اشغال می‌کند و البته به اندازه کافی بزرگ هست که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.
علاوه بر این بر خلاف یک پلیمر معمولی، هر جزء سازنده در یک نانوورقه پپتوئیدی با فرمان‌های حرکت ساختاری رمزگشایی می‌شود که در نتیجه خواص آن می‌تواند به طور دقیق با یک کاربرد سازگار شود.

به عنوان مثال، این نانوورقه‌ها برای کنترل جریان مولکول‌ها قابل استفاده هستند یا می‌توانند به عنوان سکویی برای کشفیات شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند.

 

منبع :اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران

/ 0 نظر / 27 بازدید