بررسی نقش تحصیلات دانشگاهی در به دست آوردن شغل مناسب برای دانش‌آموختگان رشته‌ صن

مقدمه:

 نیروی انسانی زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه را تشکیل می‌دهد. به همین جهت، تربیت انسانهای کاردان، آگاه، دانا، توانا و متناسب با تقاضای بازار کار در صدر وظایف و اهداف مراکز تربیتی، حرفه‌ای و علمی، به‌ویژه نظام آموزش‌عالی در کلیه کشورها اعم از توسعه‌یافته و یا در حال توسعه قرار می‌گیرد.

بررسی مسایل اشتغال به میزان زیادی نیازمند بررسی مسایل آموزشی در جوامع می باشد، مسأله تعیین سیستم آموزشی کشورها نیز همچون انتخاب نوع تکنولوژی و سایر برنامه ریزی های اقتصادی باید در قالب نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بر اساس شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه بنا شود. نیروی انسانی فعال و جوان که اصلی ترین و اساسی ترین سرمایه هر کشور به شمار می‌رود، در سایه آموزش صحیح می تواند توانایی و استعداد خود را به خوبی عرضه کرده و زمینه توسعه جوامع را به نحو مطلوبتری مهیا سازد. امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توجه به برنامه ریزی های آموزشی پویا و متناسب با شرایط خاص آنها، آموزش نتوانسته مشکل فقر و عقب ماندگی توده عظیمی از مردم را حل کند و در نتیجه بیکاری و کم کاری به میزان نگران کننده ای در این کشورها بروز کرده و در این میان بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سر خوردگی این گروه از بارزترین خصیصه های بیکاری در این کشورها شده است.(2) آموزش، هم در ابعاد کیفی و هم در ابعاد کمی تأثیر قابل ملاحظه ای را در وضعیت اشتغال کشور دارا می باشد. در این راستا سیاستهای آموزشی باید ضمن توجه به نیازهای جاری نیروی انسانی احتیاجات آینده کشور را نیز مد نظر قرار دهد. لذا ایجاد زمینه های مناسب جهت تربیت نیروی انسانی کارآزموده زمانی می تواند مثمرثمر بوده و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد که زمینه های جذب و اشتغال مناسب نیز برای این نیروی تربیت شده مهیا و تأمین گردد. بدینسان دو عامل آموزش و تأمین اشتغال در ارتباط لاینفک با یکدیگر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور را به دنبال خواهد داشت

به‌منظور بررسی رابطه آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای با اشتغال فارغ التحصیلان آن، پژوهشی طی سالهای 67-1363 تحت همین عنوان از سوی شورای تحقیقات آموزشی در سطح کشور انجام شده است (1) نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین اشتغال فارغ التحصیلان و رشته های تحصیلی آنان ارتباط کاملی وجود ندارد. تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی خود جذب نشده اند و کارفرمایان (مدیران) بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی علت عدم جذب هنرجویان فنی و حرفه ای را عمدتاً پایین بودن توان علمی و نداشتن مهارت‌های لازم جهت اشتغال در این بخش‌ها دانسته‌اند. به همین دلیل تأسیس هنرستانهای جوار کارخانه ای از سوی نظام آموزشی کشور بعنوان راه حلی جهت افزایش کارآیی آموزشهای فنی و حرفه ای در نظام قدیم مورد توجه قرار گرفت. تحقیق انجام شده در این زمینه نشان می دهد که فارغ التحصیلان این هنرستانها مشکلات و نارساییهای کمتری نسبت به هنرستانهای عادی جهت جذب در بازار کار داشته اند. (1)

به نظر می‌رسد که در صنعت کشور و به ویژه در صنایع چوب و کاغذ نیروی انسانی متخصص و ماهر آنچنان که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته اند و  از طرفی بهره وری پایدار و خلاقیت و نوآوری در گرو کار آفرینی و نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش و هوشمند و متعهد است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی مشکلات صنایع چوب کشور بویژه نیروی انسانی ماهر و متخصص و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن می‌باشد

این تحقیق با هدف نظر سنجی از دانش آموختگان شاغل در مورد میزان کارایی سامانه آموزش عالی کشور  در تربیت  دانش آموختگان رشته صنایع چوب و کاغذ و همچنین بررسی نقش هر یک از دروس و سرفصلهای ارائه شده در یافتن شغل مرتبط و موفقیت نسبی آنها در مشاغل مرتبط صورت پذیرفت از آنجا که به نظر می‌رسد در صنعت کشور و به ویژه در صنایع چوب و کاغذ نیروی انسانی متخصص و ماهر آنچنان که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته اند و بهره‌وری پایدار و خلاقیت و نوآوری در گرو کار‌آفرینی و نیروی انسانی کارآمد، اثر‌بخش، هوشمند و متعهد است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی مشکلات آموزش و اشتغال دانش‌آموختگان گرایش‌های مختلف صنایع چوب و کاغذ می‌باشد. به همین منظور پرسش نامه‌ای تدوین شده و در اختیار  60 نفر از دانش آموختگان دانشگاهی قرار گرفت.

 

 

مشخصات جامعه آماری

تعدادافراد :    60  نفر              جنسیت:      63%  مذکر                  37% مونث         

سطح تحصیلات :      5% کاردانی               53% کارشناسی               37% کارشناسی ارشد              5% دکترا         

دارندگان مشاغل مرتبط:  53%           بیکار:  %13.4              مشاغل نامرتبط:  %27        ذکرنشده (نامشخص): 6.6%

محل کار شاغلین مرتبط:  

 مراکز آموزشی: 19%     کارخانه ها: 26%      کارگاه ‌های تولیدی کوچک: 13%     آزاد( فروش مبلمان): 18%        سایر موارد: 24%

نتایج:

1.        در بدو ورود به این رشته میزان علاقه شما چه‌انداره بود؟  

میزان علاقه در بدو  ورود به رشته

در صد افراد

کم

47%

تا حدودی

43%

نسبتا زیاد

10%

خیلی زیاد

0%

 

 

2.        در حین و یا پس از فراغت از تحصیل، میزان علاقه شما به این رشته تاچه میزان افزایش یافت ؟

 

میزان  افزایش علاقه در حین تحصیل

در صد افراد

کم

37%

تا حدودی

22%

نسبتا زیاد

30%

خیلی زیاد

11%

 

3.       هنگام تصمیم گیری درباره انتخاب این رشته برای ادامه تحصیل، تا چه اندازه از محتوای دروس و آینده شغلی محتمل اطلاع داشتید؟ 

اطلاع از آینده شغلی

درصد افراد

کم

65%

تا حدودی

25%

نسبتا زیاد

9%

خیلی زیاد

1%

4.       از شغل فعلی خود  چقدر راضی هستید؟  

رضایت از شغل فعلی

درصد افراد

کم

11%

تا حدودی

28%

نسبتا زیاد

30%

خیلی زیاد

31%

5.       تا چه میزان خود را در رشته تحصیلی و کار خود موفق می دانید؟  

موفقیت در رشته تحصیلی و کار

درصد  افراد

کم

13%

تا حدودی

27%

نسبتا زیاد

38%

خیلی زیاد

22%

 6.        موفقیت نسبی در شغل خود را تا چه میزان متاثر تحصیلات دانشگاهی می‌دانید؟

 

تاثیر تحصیلات در موفقیت شغلی

درصد افراد

کم

10%

تا حدودی

30%

نسبتا زیاد

25%

خیلی زیاد

35%

 7.       در به دست آوردن شغل متناسببا تحصیلات، کدامیک از موارد زیر موثرترند؟

(اعداد بیانگر امتیاز هر عامل از 100 امتیاز ممکن می باشند )

تلاش و کوشش فردی - استعداد و توانایی‌های شخصی

داشتن معرف و برخورداری از حمایت دیگران - علاقه و اشتیاق

دانش و تحصیلات دانشگاهی - تخصص و تجربه قبلی  

 

 8.       به نظر شما مطالب و دروس آموزش داده شده در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تا چه اندازه با واقعیتها و نیازهای جامعه مطابقت دارد ؟    

 

انطباق دروس و سرفصلها با انتظارات

درصد افراد

 

کم

41%

 

تا حدودی

47%

 

نسبتا زیاد

10%

 

خیلی زیاد

2%

 

 

9.       به نظر شما موقعیت‌های شغلی موجود در جامعه برای فارغ‌التحصیلان کدام‌یک از گرایش‌ها بیشتر است ؟

      (اعداد بیانگر امتیاز هر گرایش از 100 نمره ممکن می باشند )

 10.      با توجه به نیازها و موقعیت‌های شغلی موجود در جامعه و همچنین تعداد افراد دانش آموخته، به نظر شما یافتن شغل متناسب با تحصیلات، برای فارغ‌التحصیلان کدام یک از مقاطع زیر بیشتر فراهم است ؟

 (اعداد بیانگر امتیاز هر مقطع تحصیلی از 100 امتیاز ممکن می باشند)

کاردانی - کار شناسی

کارشناسی ارشد -  دکترا        

 

انطباق دروس و سرفصلها با انتظارات

درصد

کم

41%

تا حدودی

47%

نسبتا زیاد

10%

خیلی زیاد

2%

11.       وضعیتآموزش عالی کشور را در زمینه تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت چوب‌وکاغذ تا چه اندازه موفق و رضایت بخش می‌دانید؟

 

 12.     در شغل شما کدام گروه از دروس زیر بیشتر مورد نیاز و مفید بوده و

آموخته‌های شما در دانشگاه عملا مورد استفاده قرار گرفتند؟

13.    دروس برنامه ریزی شده در مقاطع مختلف با انتظارات مورد توقع از دانش آموختگان آن مقاطع همخوانی دارد؟

 

انطباق دروس و سرفصلها با نیاز جامعه

درصد

کم

52%

تا حدودی

44%

نسبتا زیاد

3%

خیلی زیاد

1%

 

 

 

 

 

 

14.    کدامیک از موارد زیر در بهبود کارایی و عملکرد سامانه آموزش عالی در رشته صنایع چوب  و کاغذ موثرتر است ؟

عوامل موثر بر کارآئی سامانه آموزش عالی

امتیاز از 100

-Aافزایش واحدهای عملی و آزمایشگاهی

73.75

-Bارتباط با صنایع و کارخانه‌ها

91.2

-Cهمکاری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی– مهارتی غیر دانشگاهی

81.25

-Dتغییر و بازنگری در سرفصلها و دروس

59

-Eتغییر و بازنگری در رشته‌ها و گرایش‌ها

32

-F دعوت از صاحبان صنایع و کارشناسان و برگزاری جلسات  هم اندیشی انها با مولفین و تدوین کنندگان سرفصلها

76

جمع بندی و پیشنهادات:

از نظر این جامعه آماری:  جهت افزایش کارایی دانش آموختگان در بازار کار می‌توان در  برنامه‌های آموزشی دانشگاه تغییراتی در ارتباط با صنایع ایجاد نمود. بازدید از این واحدها و افزایش واحدهای عملی که دانشجو را از نزدیک با عملیات مربوط به دروس می تواند بسیار موثر باشد. پیشنهاد می‌شود که دروس فوق را با دروس عمومی که فراتر از نیاز دانشجو در این مقطع می باشند جایگزین کرد.

  به نظر می‌رسد گرا

/ 0 نظر / 37 بازدید