برنامه‌ی درسی ترم اول سال تحصیلی 90-91

رشته صنایع چوب

برنامه سال تحصیلی نیمسال اول 1391-1390

 

ترم اول  روزانه

مدرس

ترم دوم  روزانه

مدرس

ترم سوم  روزانه

مدرس

ترم چهارم  شبانه

مدرس

 

شنبه

صبح

9:40-    8

طراحی و نقشه کشی

طاهری

 

 

استاتیک و

مقاومت مصالح

اسدی

 

 

 

11:20-9:40

 

 

 

 

 

 

 

13:00-11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ظهر

14:40-13

 

 

کارگاه تولید فرآورده های صفحه ای(1)

طاهری

 

شیرین سویی

عزیزی

 

 

کارگاه تخصصی سازه های چوبی(2)

نوری

 

اشرفی پور

خضریان

 

16:20-14:40

ریاضی عمومی

کاظمی

 

 

 

18:00-16:20

 

 

 

یکشنبه

صبح

9:40-    8

 

 

نقشه کشی با رایانه

فرمانی

 

 

 

 

 

11:20-9:40

 

 

 

 

 

 

 

13:00-11:20

 

 

 

 

 

 

کاربرد بسته های نرم افزاری درصنایع چوب

فرمانی

 

بعد از ظهر

14:40-13

 

 

 

 

 

 

 

16:20-14:40

فن آوری ماشینهای صنایع چوب

حمدی

 

 

 

 

فن آوری چسب و رنگ

حیدری

 

18:00-16:20

 

 

فن آوری تولید فراورده های صفحه ای

حمدی

 

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

9:40-    8

 

 

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب و آزمایشگاه

اسدی

 

 

 

 

 

11:20-9:40

 

 

زبان تخصصی

فرخنیا

 

 

 

13:00-11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ظهر

14:40-13

کارگاه ماشینهای عمومی صنایع چوب

حیدری

 

خضریان

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم خانواده

 

 

16:20-14:40

 

 

 

 

پروژه و کارآفرینی

احمدی مقیم

 

18:00-16:20

 

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

9:40-    8

اصول چوب شناسی وآزمایشگاه

اسدی

اصول سرپرستی

شعبانی

 

 

کارگاه رنگ کاری

عربی

اشرفی پور

شیرین سوئی

 

11:20-9:40

 

 

 

 

 

فیزیک مکانیک

حیدری

 

13:00-11:20

 

 

 

بعد از ظهر

14:40-13

 

 

 

کارگاه ماشینهای پیشرفته صنایع چوب

جهانگیری

 اشرفی پور

 

 

 

 

 

جلسه شورای آموزشی

اسدی

 

16:20-14:40

علوم جنگل و بهره برداری

عربی

 

 

 

صنایع تبدیل مکانیکی وشیمیایی چوب

اسدی

 

18:00-16:20

حفاظت و بهداشت صنعتی

عربی

 

 

 

چهار شنبه

صبح

9:40-    8

 

 

 

 

استاتیک و

مقاومت مصالح

اسدی

معارف اسلامی

اسدی

 

11:20-9:40

 

 

اخلاق و تربیت اسلامی

کاظمی

 

 

 

 

 

13:00-11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ظهر

14:40-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:20-14:40

زبان خارجی

کریمی

زبان فارسی

صالحی

 

 

 

 

 

18:00-16:20

 

 

 

 

 

 

 

 
/ 0 نظر / 29 بازدید