دانلود نقشه های اجرایی (به زبان انگلیسی)

- برای دانلود نقشه های اجرایی روی لینک کلید کنید :

(کلیه نقشه ها به زبان انگلیسی هستند)

نقشه اجرایی طریقه ساخت کابینت به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت میز و صندلی باغ به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت تخت خواب چوبی به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت جای پوشه و پرونده به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت میز تحریر به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت قفسه ظروف به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت ویترین جهت سرویس به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت میز چوبی به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت قفسه دکوری کنجی به همراه اندازه های دقیق   دانلود

نقشه اجرایی طریقه ساخت چهارپایه چوبی به همراه اندازه های دقیق   دانلود

 

منبع : صنایع چوب و کاغذ

/ 0 نظر / 43 بازدید