نمونه سوالات صنایع چوب و کاغذ

   نام درس   لینک

فن آوری تولید سازه های چوبی 

صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوب

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب

حفاظت و بهداشت صنعتی

اصول چوب شناسی

استاتیک و مقاومت مصالح

مجموعه سوالات ١

مجموعه سوالات ٢

/ 0 نظر / 46 بازدید