سوسک معمولی اثاثیه

تاریخچه فچرخه زندگی و توضیحات

همچون همه سوسکها ، سوسک آنوبیوم دارای یک چرخه زندگانی متشکل از چهار مرحله پی در پی _تخم ،کرم حشره یا لارو و حشره بالغ می باشد .

تخم های سفید و شبیه به لیمو برب روی سطوح نا هموار اره شده چوب اعم از تارهای انتهایی یا جانبی ،در ترک خوردگی ها و در شکافهای از قبیل مفصل یا عمل اتصال چوبها در اثاثیه و مبلمان یا داخل سوراخهای خروجی موجود گذاشته می شوند.این تخمها به شدت و بسیار محکم به چوب می چسبند ،بنابر اینکه احتمال آنکه ابتلا به حشرات چوبخوار تصادفا و توسط جابجایی وپراکندگی تخمها در طول بعمل آمدن یا تعمیر چوب انجام گیرد،بگونه ای که در مورد هاگهای نابود کننده چوب اتفاق می افتد فوجود نخواهد داشت ؛در شایط عادی خانگی تخمها که با چشم غیر مسلح کاملاٌ مشهود هستند،ظرف مدت 4 الی 5 هفته به نوزاد حشره تبدیل میشوند وسوراخی داخل چوب ایجاد میکنند که این سوراخها به قدری کوچکند که بدون یک عدسی و ذره بین قابل مشاهده نیستند.نوزادان حشره یا لارو حشره در داخل چوب رشد یا تغذیه می نمایند وشبکه ای از سوراخ ها ایجاد میکنند که کامل از ذرات خاک چوب پر شده است که در زیر یک عدسی با قدرت بزرگ نمایی ده برابر بصورت ذرات ریز بیضی شکل و مجزا دیده می شوند ونوزادان حشره بصورت خمیده قرار دارند و طول آنها به 6 میلی متر میرسد رنگ آنها سفید است و بد نآنها از موهای کم پشت و کوتاه و زرد رنگی پوشیده شده است ،سر این نوزادان حشره حامل آرواره های کاملاٌ مشخصی و به رنگ قهوه ای تشکیل می باشد .

نوزاد حشره یا لارو حشره وقتی که به اندازه کامل رشد کرد .محفظه کوچکی خا لی از چوب پودر شده حفر میکندو در آن ابتدا یک شفیره غیر فعال وسپس بعد از مدت 6 الی 8 هفته به یک سوسک تبدیل میشود.

این سوسک (که در مرحله بلوغ است )راه خود را از میان لایه سطحی ونازک چوب به بیرون می گشاید ویک سوراخ خروجی یا سوراخ گریز به قطر 1 تا 2 میلی متر ایجاد میکند سوسکهای بالغ بین ماههای مه واوت و اکثر اوقات در ماه ژوئن آشکار می شوند و اغلب در حال خزیدن بر روی دیوار ها وسقف ها یا پتجره ها مشاهده میشوند .فعالیت این سوسکها در روز های گرم به حداکثر میرسد که در این هنگام اکثراٌسوسکها شروع به پرواز می نمایند با مگس های کوچک اشتباهی گرفته میشوند.سوسکها تا حدود 4 هفته زندگی می کنندو حشره ها بین 20 تا 100 تخم میگذارد .بسیاری از این تخمها راخل سوراخهای قدیمی خروج یا سوراخ پرواز سوسکها گذارده میشوند بدین ترتیب امکان شدت یافتن ابتلای چوب به سوسکها را افزایش می دهند ولی بعد ا ز آنکه سوسکها توسط خزیدن و پرواز کردن پراکنده میشوند و می تونند باقیمانده تخمها یشان را بر روی چوبهای سالم و دست نخورده بگذارند.سوسکها بین 5/2 تا 5 میلی متر طول دارند (نمونه های بزرگتر معمولاً از سوسکهای ماده تشکیل می سوند )و رنگ آنها قرمز یا متمایل به قهوه ای ساده است پیش سینه این حشرات بصورت کلاهک است و وقتی که از بالا به آن نگاه میکنیم تقریبا به طور کامل سر حشره را پنهان می سازد .بخشهای فوقانی بدن این حشرات با لایه ظریفی از موهای زرد و کوتاه پوشیده شده است ، و ردیف های از حفره های کوچک یا سوراخ های ریز بر روی پوششهای بال حشر ه کاملا مشخص هستند .

طول دوره عمر وزندگی از حالت تخم تا خروج و ظهور حشره بالغ به شرایط و حالت چوب و به دما و رطوبت بستگی دارد .در شرایط آزمایشگاهی این دوره زندگی سوسکهای چوبخوار ممکن است در ظرف مدتی حدود یکسال کامل شود ولی در ساختمانها مدت زمان 3 سال حاقل دوره تکمیلی زندگی آنها به نظر می رسد اگر چه بسیاری از افراد خانواده سوسکها دوره زندگی طولانی تری را طی می کند  در نتیجه این تغیییر طول دوره زندگانی و گذاشتن تخم در سوراخ های خروج و پرواز سوسکها ،اکثراوقات با وجود آنکه خروج سوسکها از چوب انجام گرفته است ،باز هم نوزادان حشره یا لارو های به به اندازه های مختلف در چوب وجود دارند .

وقوع سوسک چوبخوار آنوبیوم

 

در مورد میزان وقوع و وجود سوسک چوبخوار آنوبیوم در محیط بیرون و فضای آزاد بعنو ان مثال در درختان خشک و درختچه ها و حصار های چوبی چیز زیادی دا نسته نشده است تصور می شود که هجومهای طبیعی ممکن است بعنوان منبعی عمل نماید که حملات به داخل ساختمانها از آنجا گسترش و شیوع می یابد ولی این مسئله هنور مورد بررسی قرار نگرفته است .احتمالا فعالیت انسانی نقش مهمی را در گسترش و شیوع حمله بواسطه ارائه و معرفی

اشیاءمورد هجوم از قبیل مبلمان قدیمی یا سبد های چوبی و غیره در منازل ایفاء می کند

سوسک  چوبخوار آنوبیوم به انواع مختلف چوبها هجوم می آورند .در میان چوب های سوزنی برگ و چوب کاج اسکاتلندی (چوب سرخ)و کاج نوئل (چوب سفید)که بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند در برابر حمله سوسک آنوببوم آسیب پذیر می باشند .حمله سوسک های آنوبیوم در چوب های دوگلاس ،چندان شایع نیست و از شدت کمتری برخوردار است و معمولا در چوب کاج پارانا رخ نمی دهد .اکثر انواع چوب های پهن برگ سنتی اروپایی در برابر سوسک های آنوبیوم آسیب پذیر هستند ولی هجوم سوسکها در چوب های پهن برگ وارداتی مناطق استوایی و گرمسیری آنقدر به ندرت گزارش شده است که می توان آنها را عملا مصون و ایمن در برابر سوسک چوبخوار تلقی کرد .حمله سوسک های آنوبیوم معمولا به چوب برون محدود و مختصر می باشد ولی چوب درون یالم و دست نخورده در آندسته از چوبهای که در آنها علامت مشخصه واضحی بین چوب درون که چوب برون وجود ندارد،مثل چوب راش ،توس ،تبریزی و صنوبر ،نیز ممکن است مورد حمله های سوسک های چوب خوار واقع شود .تخته لایه ها و چوبهای سبد سازی شده ای که در آنها از چسب حیوانی استفاده شده باشدبویژه در برابر حملات سوسک های چوبخوار آنوبیوم آسیب پذیر هستند

انواع ختلف تخته خرده چوب ،نئوپان و تخته فیبر و تخته عایق کاری نیز احتمالا در برابر حمله سوسک های آنوبیوم ایمن ومصون هستند .

اگر چه کارهای چوبی در خانه های تازه ساخت کن است در صورت وجود ی نبع سوسکها بلافاصله ورد حمله و هجوم آنها واقع شود ولی هجوم و تعداد زیاد این حشرات اغلب تا چندین دوره متعدد زندگانی آنها کشف نمی شود و اغلب این تصور غلط به ذهن می رسد که فقط چوبهای قدیمی تر مورد حمله قرار می گیرند

میزان رطوبت نسبی بالا و حداکثر دمایی بالا و حداکثر دمایی که از 22 درجه سانتی گراد تجاوز نکند  چوب برون پهن ،مقدار کم رزین چوب و وجود پوسیدگی قارچی از جمله عواملی هستند که برای حمله سوسکها افزایش میزان رشد نوزادان حشره یا لاروها مناسب هستند .خسارات و صدمات شدید ممکن است در اوضاع و شرایط مرطوب مثلا در زیر زمینهای منازل در زیر راه پله ها در تخته خرده های پیرامون ساختمان و در تخته های دیواری مشاهده شود.درجه حرارتهای بالا و اوضاع و شرایط خشک برای حمله سوسک های چوبخوار و رشد لاروها نا مساعد هستند و احنمالا تا حدودی به همین دلیل است که توزیع و پراکندگی این حشره به نواحی معتدلتر نیمکره های شمالی و جنوبی محدود و منحصر می باشد .میزان حمله سوسکها نیز احتمالا در اتاقهای که با شوفاژیا حرارت مر

کزی گرم می شوند ،کمتر است .

نوزادان حشره یا لاروها در چوب پوسیده توسط قارچهای نرم و سفید سریعتر رشد می کنند و صدمات و خسارات شدید اغلب در چوبها وتخته ها و درب و پنجره هایی مشاهده می شوند که پوسیدگی قارچی وجود داشته باشد و تحت چنین شرایط ممکن است به چوب درون گسترش یابد .حمله سوسکها ممکن است بطور آنی  در چوب قدیمی به پایان رسد و خاتمه یابد .،تصور می شود که این به دلیل این است که چوب تدریجا از لحاظ مواد غذایی تقلیل می یابد .

چوبهای سوزنی برگ که امروزه بکار می روند دارای مقطع عرضی کوچکتر هستند وممکن است حاوی مقدار بیشتری چوب برون نسبت به ایام گذشته باشد بدین ترتیب هجوم حشرات ممکن است اهمیت ساختمانی بیشتری را به خود فرض کند.

 

 

عملیات پیشگیرانه و درمانی

 

 

در هر جا که بررسیهای توده ظاهرا ً فعالی از سوسکهای آنوبیوم را نشان داده باشند.انجام سم پاشی با مواد حشره کش ها لازم وضروری است .

1-حشره کش های مایع :

اینکار ممکن  است توسط یک شرکت یا موسسه متخصص در زمینه سم پاشی پیشگیرانه چوب یا توسط یک بنای محلی ،بویژه در مورد هجوم و تجتمع ناچیز سوسک ها ،توسط یک فرد خانه دار انجام گیرد ،یک شرکت سمپاشی معروف از مزایای دانش و آگاهی تخصصی و وسایل و تجهیزات خاص برخوردار است و معمولا تعیین می نماید که چنانچه قطعات چوبی و سازه های چوبی سمپاشی شده ظرف مدت 20 سال آثار و علائم تجدید تجمع حشرات چوبخوا را نشان  دهند ،این شرکت مجددا آن ساز ه های چوبی را سمپاشی نماید .اولین اقدام درمانی و پیشگیرانه و درمانی آنست که تمام آن  قسمت های چوب را که   در تیجه حمله و هجوم شد ید و گسترده ی سوسکهای چوبخوار بصورت پودر در آمده اند جدا شوند هر نوع ضعف و سستی که آشکا ر باشد باید از طریق تعویض آن عضو یا قطعه یا از طریق یا از طریق تقویت آن ترمیم و بر طرف گردد .چنانچه تصئر شود که هنوز هم حمله و هجوم حشرات چوبخوار فعال هستند آنگاه چوب های جدید و چوبهای قدیمی کرم خورده باید با سموم حشره کش سمپاشی شوند ،وقتی که حمله و هجوم سوسک های چوب خوار فعال و گسترده باشد توصیه می شود که تمام چوبها و کاره ای چوبی واقع در آن طبقه ساختمان یا در فضای سقف ساختمان سمپاشی شوند معمولی ترین روش سمپاشی، استفاده و استعمال سموم حشره کش توسط یک سم پاش با سک برس می باشد برای اطمینان از نفوذ مطلوب و رضایت بخش سم به داخل چوب گرد و غبار سطح چوب  و خاک چوب در سوراخ های کرم خوردگی باید توسط جارو برقیهای قوی از سطح چوبهای که نیازمند سم پاشی هستندپاک و زدوده شود .استعمال برس روش ساده و ارزان موثر برای سمپاشی بشمار می رود ولی چوبهایی که حدود دسترسی برس مانند چوبهای چوبهای واقع در شیروانیها ی ساختمان و چوبهای واقع در زیر تخته های کف اتاق را می توان توسط یک دستگاه سمپاشی ضد عفونی کرد .پاشیدن  سم بصورت یک
اسپری کم فشار و مرطوب کننده لازم است تا از تشکیل ایروسل  های سمی جلوگیری نماید .هدف از استعمال سم با استفاده از یک برس یا یک دستگاه سمپاش آنست که سطح چوب را طوری خیس نماییم بدون آنکه مایع اضافی برروی سطح سقف ساختمان یا سایر سطوح بچکد و موجب لکه شدن آن سطوح نگردد سطوح اره نشده و نا صاف در هر نوبت سمپاشی تقریبا حدود یک کالن سم را در هر 200 فوت مربع (240 میلی متر مربع در هر متر مربع )سطح چوب جذب می کنند .با بکار گیری یک سم حشره کش ها موثر و قوی حفظ میزان جذب سم در همین حد کافی است .در مورد سطوح چوبی رنده شده میزان جذب سم بمیزان قابل توجهی کمتر است و میزا ن حصول جذب سطحی کافی ممکن است لازم باشد که سمپاشی را بعد از یک فاصله زمانی یک یا دو روزه تکرار نماییم .

امولسیونهای با کیفیت و قدرتمند وجود دارند که سموم حشره کش مایع را بصورتی خاص و ژله مانند مانند عرضه می کنند .این نوع سموم حشره کش ها ژله مانند به آسانی مورد استفاده و استعمال قرار می گیرند و بصورت عالی در چوب نفوذ می کنند و استفاده از امولیسیونها را برای سمپاشی و آغشتگی چوبهای نیمه پنهان مفید و سودمند می سازند ولی مصرف این امولسیونها پر هزینه تر و گرانتر از سموم مایع سنتی می باشد .

وقتی که قرار باشد که سطح چوب رنگ شده یا جلاکاری شده سمپاشی و به سم آغشته شود ،مثلاً در مبلمان  اثاثه منزل یا لمبه های سقف ساختمانی ،آنگاه سم مایع از طریق سرنگهای مخصوص که از فروشگاههای ابزار فروشی تهیه می گردد ،به داخل سوراخهای محل خروج سوسکها تزریق و پاشیده شود .هر قسمت از سطح چوب که که جلاکاری و رنگ آمیزی نشده است و در دسترس قرار دارد و همچنین ترک خوردگیها و مفصل های چوب باید با استفاده از برس سمپاش  آغشته شوند .

وقتی که حشره کش مایع به داخل چوب نفوذ کند کلیه لاروهایی که سم به آنها رسیده باشد رانابود میکند ولی در چوبهای کلفت همواره تعدادی لارو حشره وجود دارند که سوراخهایی رادر اعماق پائین تر چوب ایجاد میکنند که سم مایع به آنها نمی رسد و تا آن  اندازه در چوب نفوذ نمی کند این لاروها یا کرم های حشره تمایل دارند که از چوب آغشته به سم دوری نمایند و به رشد خود ادامه می دهند نهایتاًبه شفیره یا نوچه تبدیل می شوند .وقتی که این شفیره به یک سوسک بالغ تبدیل شد تلاش می کند که از چوب خارج شود ،اما ممکن است سوسک بالغ ناچار باشد که سوراخی را در سطح بیرونی آغشته به سم ،چوب ایجاد نماید .اگر چه سوسک بالغ چوب رانمی خورد ولی اثر تماس و برخورد سم حشره کش مناسبی که بوقت بکار رفته باشد کافی است که از فرار و گریز سوسک جلوگیری بعمل آورد .بعضی از سوسکها ممکن است موفق به خروج از طریق سطوحی از چوب شوند  که به اندازه کافی به سم آغشته نشده اند .چنانچه از سم حشره کش مناسبی استفاده نشده باشد  این حشرات به هنگام خزیدن وحرکت بر روی سطوح آغشته به سم ودر هنگام جفت گیری و تخم گذاری مقدار کشنده و مرگبار این سم بخود جذب خواهند کرد و کلیه تخم های که بر روی سطح آغشته به سم گذاشته شده باشد تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .وجود تأخیر در اثر واکنشی سم ،ظهور و مشاهده سوراخهای خروجی تازه و خاک چوب با پودر چوب در طول دوره ظهور کرم های حشره در مراحل بعد از سم پاشی  نشانگر آنست که سمپاشی نوبت اول کافی نبوده است و اینکه سمپاشی بیشتری باید انجام گیرد .

 

 

 

 

 

انتخاب سم حشره کش و اقدامات احتیاطی

 

 

استفاده از سم حشره کش تهیه شده در خانه با استفاده از سموم خانگی توصیه نمی شود و از کارایی و تأثیر کمتری بر خوردار است چون سموم تهیه شده با فرمولهای تجاری حاوی مواد حلال با قدرت نفوذ کنندگی خاص و حاوی سموم حشره کش تماسی هستند .

مواد حل کنند آلی بکار رفته در سموم حشره کش تجارتی قابل اشتعال هستند و بدین  ترتیب هنگام مصرف و استعمال آنها احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد. احتمال خطر آتش سوزی تا مدت یک هفته ای که مایع سم حشره کش در حال تبخیر است ،وجود دارد . در طول این مدت استعمال سیگار و استفاده از شعله عریان وبدون پوشش (اشعه آشکار)در فضاهای بسته که عمل سم پاشی در آن انجام شده باشد  مجاز نیست .لامپ های برقی بکار رفته در چراقهای بازرسی باید در برابر شکستگی و احتمال ایجاد حریق محافظت شوند ،بمنظور اجتناب از احتمال آنکه جرقه های الکتریکی بخار ماده حلال را مشتعل سازند فلازم است که چراغهای بازرسی کاملاٌ دور از فضای سمپاشی شده به پریز وصل شوند و از کلید واقع بر روی چراغ نباید استفاده شود .

سموم حشره کش وقتی که از راه بینی استنشاق می شوند و یا از طریق پوست جذب بدن می شوند  برای سلامتی مضر هستند بنابراین بهنگام استفاده از سموم حشره کش بویژه در فضاهای بسته رعایت احتیاط لازم است .بهنگام سم پاشی پشت بام و چوبهای زیر شیروانی استفاده از روپوش دستکشهایی انجام گیرد که سم حشره کش آب انجام می گیرد که سم حشره کش آب موجود در مخازن آب سرد را که معمولاٌ درب آنها باز است و در شیروانی قرار دارندآلوده نسازد در مورد سمپاشی همواره از دستورات و راهنمائیهای تولید کنند گان سم پیروی نمایید .

سایر روشها

 

حشره کشهای تماسی را می توان با استفاده از دستگاههای مولد حشره کشی بگونه ای که در یادداشت فنی  fprl  توضیح داده شده است بر روی سطح چوبها ذخیرهکرد . ابداع و اختراع جدید دیگری که استفاده و کاربرد آن نوید دهنده است در سر تا سر دوره ظهور خارج شدن کرمهای حشره از تخم مفید است عبارت از نوار هایلاستیکی حشره کش می باشد که تدریجاٌ بخار دی کلوروس را در فضا رها می سازد .با  مصرف یک نوار حشره کش در 1000 فوت مکعب (28 متر مکعب )فضای بسته وغیر مسکونی بطور اساسی از تخم گذاری سوسک چوب خوار آنوبیوم جلوگیری می کنند .چون هیچ کدام ازدو روش حشره کش ا دودی و بخار در کلوروس متصاعد شده از نوار  حشره کش به داخل چوب نفوذ نمی کنند لذا هیچگونه تأثیر فوری بر لارروحشرات ندارند .

اگر چه این روشها می نوانند هجوم و تجمع  حشرات چوبخوار راطی دوره ای چند ساله از طریق جلوگیری محله دوباره حشرات نابود سازند نقش مهمتر آنها در جلو گیری از گسترش و شیوع حشرات می باشد و کاربرد و استفاده آنها را می توان با مصرف حشره کشهای مایع دارای کاربرد موضعی حدود ترکیب نمود .ضد عفونی کردن با دود (که معمولاًبا استفاده از گاز متیل برومید انجام می گیرد )روش موثری برای نابودی حشرات و بویژه برای سمپاشی همزمان اثاثه و مبلمان و درب و پنجره چوبی بدون برداشتن پوششهای کف اتاق یا تخته های سقف منایب می باشد و همچنین روش برای حفظ و نگهداری اثاثه و مبلمان گرانقیمت با سایر وسایل چوبی است که در صورت استعمال حشره کشهای مایع احتمال خطر صدمه وارد شدن به جلا کاری و رنگ آمیزی  آن وسائل وجود دارد .متیل برومید به لاستیک صدمه وارد می رساند و بویی نا مطبوع و پایدار ایجاد میکند .روش ضد عفونی با استفاده از بخار و دود ،از مزایای معینی برخوردار است .این روش اغلب برای استفاده در مکانهای که نمی توان آنها را بطور کامل درزگیری کرد ،مثلاً در فضای سقف و بام ساختمانها ،نامناسب است از آنجا ئیکه این نوع مسمومیت پایدار و باقیمانده برخوردار نیست لذا از تجمع دوباره حشرات جلوگیری نمی کند و فقط می توان آنرا تحت مقررات معین اداری و خانگی توسط شرکتهای خاص ص.رت می گیرد که به سالنهای دوددهی و بخور مناسبی برای ضد عفونی کردن قطعات و اثاثه قابل حمل برخوردارند .

عملیات استرلیزه حرارتی در شرایط دما و رطوبت کنترل شدن در یک کوره روش موثری برای ضد عفونی کردن چوبهایی است که قبل از استفاده مجدد آنها رابر طرف نمود .اثاثه و مبلمان ساختمان رانسز می توان با استفاده از این روش بعمل آورد ولی احتمال خطر صدمات وارده به جلا کاری سطح چوبها و چسب بکار رفته در مفصلهای چوب،انتخاب یک جدول برنامه ریزی مناسب کوره را لازم می نماید که این آزمایشگاه در مورد  آن پیشنهاداتی را ارائه می کند .بعداز انجام پاکسازی و نابودی سوسکهای چوبخوار ،سوراخهای خروجی سوسک را می توان با استفاده از ترکیب موم زنبور عسل و تربانتین با سایر مواد مناسب پر کرد .این کار علاوه بر بهبود شکل ظاهری از این مزئیت برخوردار است که سوراخهای بعدی را (که نشانه ادامه فعالیت سوسکها است )به سادگی نشان می دهند .چندین نوع انگل و جانوران تغذیه کننده از سوسک معمولی اثاثیه وجود دارند ولی این جانوران و انگلها معمولاً کنترل لازم را اعمال نمی کنند که یک تجمع حشرات را بمیزان قابل توجهی کاهش دهند

 

اقدامات پیشگیرانه

 

انواع دیگر و گسترده تر مواد محافظ انتخابی وجود دارند که می توانند چوب سالم را بهتر از آنچکه سموم حشره کش می توانند تجمع حشرات را نابود سازند در برابر هجوم وحملع سوسکها و حشرات چوبخوار  حفظ نمایند در جائیکه مقدار زیادی جابجایی در آن صورت گیردبهترین روش آنست که چوبهایی بدست آوریم که قبلاً به مواد حفاظتی از طریق انتشار نمکهای بورون یا توسط غوطه وری در یک محلول حلال آلی هیدروکربن کلوریناته  یا توسط اشباع تحت فشار یا خلأ به محلول مس ،کروم  و آرسنات آغشته شده باشند بجز مواردی که از سموم حشره کش تماسی استفاده می شود این ماده محافظ باید به داخل تمام چوب های آسیب پذیز نفوذ کند فهرست و لیستی از عرضه کنندگان این قبیل چوبهای آغشته شده و اسامی تولید کنندگان حشره کشهای مایع را می توان از انجمن انگلیسی محافظت چوب کسب کرد .

باید دقت کافی انجام گیرد که حشره چوبخوار به همراه چوبهای مورد استفاده برای تعمیرات یا همراه یا اثاثیه و مبلمان دسته دوم وارد ساختمان نشوند ،که این قطعات چوبی یا اثاثیه باید در صورت لزوم بازرسی شوند .

کالاهای چوبی و وسائل چوبی کهنه یا از رده خارج شده بویژه اثاثیه ای که حاوی تخته لایه باشند (مثلاً تخته لایه های پشت قاب عکس )و سبد های چوبی بدون بررسی منظم و دائمی نباید در پشت بام منازل انبار شوند چون این وسائل منبع اکثر آلودگیهای چوبهای ساختمانی به شمار  بروند .

کارهای زیادی را می توان برای به حد اقل رساندن حمله و هجوم حشرات چوبخوار در قطعات نجاری و چوبها واثاثیه و مبلمان انجام داد که این کار توسط بررسی منظم این چوبها و وسائل برای کشف زود رس و به موقع آثار و علائم آلودگی و تجمع حشرات و توسط استعمال اقدامات درمانی قبا از آنکه حشره فرصت ایجاد صدمات گسترد ه تر را داشته باشد انجام  گیرد

منبع

/ 1 نظر / 227 بازدید
الهام

سلام.از مطلب جامع و مفیدتون ممنون[تایید]